Εξαιρετικής ποιότητας το 97% των περιοχών κολύμβησης στην Ελλάδα

korinthosnews  | 


Λίγο περισσότερο από το 85 % των περιοχών κολύμβησης σε ολόκληρη την Ευρώπη
που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης πέρυσι,
πληρούσαν τα υψηλότερα και πιο αυστηρά πρότυπα ποιότητας
για την καθαρότητα των υδάτων.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα και για τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ),
ένας συντριπτικός αριθμός —το 95,4 %— από τις 21.831 περιοχές κολύμβησης
που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ
πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας βάσει των κανόνων της ΕΕ.
Επιπλέον, στην έκθεση συμπεριλήφθηκαν επίσης 300 περιοχές κολύμβησης
που παρακολουθούνται στην Αλβανία και την Ελβετία.

Σε τέσσερις χώρες διαπιστώθηκε ότι το 95 %
ή περισσότερο των περιοχών κολύμβησης διαθέτουν νερό εξαιρετικής ποιότητας:
Πρωταθλήτρια η Κύπρος (99,1 % του συνόλου των περιοχών κολύμβησης).
Ακολουθούν
η Μάλτα (98,9 % του συνόλου των περιοχών κολύμβησης),
η Αυστρία (97,3 % του συνόλου των περιοχών κολύμβησης) και
η Ελλάδα (97 % του συνόλου των περιοχών κολύμβησης.

Σημειώνεται ότι όλες οι δηλωθείσες περιοχές κολύμβησης
στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο,
τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία
είχαν ποιότητα τουλάχιστον επαρκή το 2018.


ΠΗΓΗ: