Νέα Θέση Εργασίας Γραμματειακής Υποστήριξης στην Κόρινθο

korinthosnews  | Θέση Εργασίας Γραμματειακής Υποστήριξης στην Κόρινθο


Ο Όμιλος Εταιρειών Π. & Δ. ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗ ΙΚΕ Rap Group 
ζητά να προσλάβει άτομο για γραμματειακή υποστήριξη διεύθυνσης,
με κύριο αντικείμενο την ανάπτυξη επιχειρηματικών δράσεων
μέσω Internet και Social Media για πλήρη απασχόληση στην Κόρινθο.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άτομα με σχετική εμπειρία στο αντικείμενο
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Γνώσεις Υπολογιστών και Social Media

 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 27410 74488
Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr

Ραψωματιώτης Δημήτρης