ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

korinthosnews  | 

Τα πρώτα αποτελέσματα έρχονται απο το Τμήμα Μεταφορών.

ΨΗΦΙΣΑΝ 62

ΕΛΑΒΑΝ:

23 ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ
21 ΠΙΤΣΑΚΗΣ
09 ΜΟΥΡΙΚΗΣ
07 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΑΡΑΣ
02 ΡΑΨΩΜΑΤΙΩΤΗΣ