Προσοχή! Λήγει η πρόσκληση για την πρόσληψη 34 ατόμων στον Δ. Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

korinthosnews  | 

Ξεκίνησε η πρόσκληση για την πρόσληψη 34 ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη
συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών
ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων,
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

 Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

 Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Δήμος Λουτρακίου
– Περαχώρας –
Αγίων Θεοδώρων

Λουτράκι
Π.Ε. Κορινθίας

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου
[Γ΄ (C) κατηγορίας – 
χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

8 μήνες

1

 102

 Λουτράκι
Π.Ε. Κορινθίας

ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρου
[ Γ΄ (C) κατηγορίας – 
με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]

 8 μήνες

 4

 103

 Λουτράκι
Π.Ε. Κορινθίας

 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι

 8 μήνες

 2

 104

 Λουτράκι
Π.Ε. Κορινθίας

ΥΕ Εργάτες καθαριότητας –
συνοδοί απορριμματοφόρου

 8 μήνες

 27


 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δυνάμει της Ανακοίνωσης
ΣΟΧ 1/2021 του Δήμου μας, για την πρόσληψη προσωπικού
με σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, ορίζεται ως εξής:
από 16-11-2021, ημέρα Τρίτη έως και 25-11-2021, ημέρα Πέμπτη.

Η αίτηση συμμετοχής με συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
θα υποβληθεί είτε ηλεκτρονικά είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ
ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ.
ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ.

 Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ