Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021: Παράταση δυνατότητας ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής μέχρι 13 Δεκεμβρίου

korinthosnews  | 

Παράταση δυνατότητας ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής
μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021,
η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
σε ολόκληρη τη χώρα.

Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής είναι μεγάλη.
Προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος σε όσους παρέλαβαν
τον Μοναδικό Κωδικό Απογραφής με καθυστέρηση,
αλλά και σε όσους από τους υπόλοιπους επιθυμούν να απογραφούν ηλεκτρονικά,
δίνεται γενική παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας
της δυνατότητας ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής
μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021.

 

Συνημμένα σας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση
«ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ».


Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2021,
η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 
σε ολόκληρη τη Χώρα, με ημερομηνία αναφοράς την 22α Οκτωβρίου 2021.

Μέσω της Απογραφής γίνεται η καταμέτρηση του Πληθυσμού της Ελλάδας
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο ή Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό,
καλύπτοντας όλη την Επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές),
ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά
και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας τους,
οι περίπου 60.000 απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν,
εκτός από την αστυνομική τους ταυτότητα, ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ,
στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους,
καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ.

Τέλος, είναι υποχρεωμένοι να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
της νόσου του Κορωνοϊού COVID-19.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας
της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2021,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό:
Τηλ.: 211 1212032
ή να απευθύνονται στο e-mail: census2021@statistics.gr.

Αναλυτικές πληροφορίες:
https://www.statistics.gr/el/2021-census-pop-hous