Νέες Θέσεις Εργασίας στην MOTOR OIL

korinthosnews  | 

Motor Oil ιδρύθηκε το 1970
και η πρώτη χρονιά λειτουργίας του διυλιστηρίου της ήταν το 1972.

Κατέχει ηγετικό ρόλο στο χώρο της διύλισης αργού πετρελαίου
και της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου στην Ελλάδα
και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου,
προμηθεύοντας την περιοχή την οποία εξυπηρετεί
με ένα ευρύ φάσμα υψηλής ποιότητας προϊόντων.

Το διυλιστήριο βρίσκεται στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας,
περίπου 70 χλµ. από το κέντρο της Αθήνας.
Μαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις διακίνησης καυσίμων
αποτελεί το μεγαλύτερο αμιγώς ιδιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα της Ελλάδας
και θεωρείται ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Ευρώπης.

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο
για την επιτυχία µας.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο
για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων,
την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων
και την εξασφάλιση, µακροπρόθεσμά, της ανταγωνιστικότητάς µας.

Σήμερα αναζητούμε να προσλάβουμε Document Cοntrol Έργων
για τις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο.


Σήμερα αναζητούμε να προσλάβουμε Field Engineer
για τις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο.


Σήμερα αναζητούμε να προσλάβουμε Μηχανολόγο Μηχανικό
για τις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο.

Σήμερα αναζητούμε να προσλάβουμε Hλεκτρολόγο Μηχανικό
για τις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο.


Αποστολή βιογραφικών

    Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές
    παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά

    στο: https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179