Υπογράφηκε από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου η σύμβαση για την λειτουργία του Βιολογικού Αγ. Θεοδώρων

korinthosnews  | 

Σύμβαση προϋπολογισμού 900.000 ευρώ για την λειτουργία
της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού των Αγίων Θεοδώρων
υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας
σήμερα Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου, στο πρώην δημαρχείο της πόλης.

Η σύμβαση με τον ανάδοχο προβλέπει, μεταξύ άλλων,
την λειτουργία από την πλευρά του της εν λόγω μονάδας για τρία χρόνια.

Οπως σημείωσε ο περιφερειάρχης, με το έργο αυτό θωρακίζεται περιβαλλοντικά
μια περιοχή η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια μόνο κατ’ επίφαση
διέθετε μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού.