Δείτε τι ισχύει τελικά με τις συνεδριάσεις Δήμων και Περιφερειών - Δείτε τις Εγκυκλίους

korinthosnews  | 

Δύο Εγκυκλίους εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών την 24η Σεπτεμβρίου,
εκ των οποίων:

- η αριθμ. 643/69472/24.9.2021 αφορά τη
« σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των ΔΗΜΩΝ
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας»
και

- η αριθμ. 642/69471/24.9.2021 έχει ως αντικείμενο τη
«λειτουργία συλλογικών οργάνων των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας
σύμφωνα με το αρ.67 του ν.4830/2021».

 

Για τους Δήμους, το Υπουργείο αναφέρεται σε κάθε έναν
από τους τρόπους σύγκλησης, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν
μετά τον πρόσφατο Νόμο  .  

Υπάρχουν, δηλαδή, στην Εγκύκλιο ειδικές Ενότητες για:

1) τη δια ζώσης συνεδρίαση,

2) τη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,

3) τη «μεικτή» συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη),

4) τη δια περιφοράς συνεδρίαση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: