ΕΠΕΙΓΟΝ - ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

korinthosnews  | 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση
398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά
στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο 2021
(168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία 
υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021
η 30η Σεπτεμβρίου 2021.
Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής 
όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) 
ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Προσοχή! Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της αίτησης μέχρι 30/9/2021
θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.