Δικαιολογητικά Υποψηφίων Γενικής Συνέλευσης ΕΠΣ Κορινθίας

korinthosnews  | 
Συνημμένα θα βρείτε τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν
οι υποψήφιοι για την Εκλογική Συνέλευση της 2.7.2021

Α.  Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου Υποψηφίου

Β. Υπεύθυνη Δήλωση περί κωλυμάτων

Γ. Δήλωση Υποψηφιότητας

Δ. Βεβαίωση μέλους Σωματείου (να είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Γ.Γ.Α.)
 

Η κατάθεση των άνω δικαιολογητικών πρέπει να γίνει
στην γραμματεία της Ε.Π.Σ. Κορινθίας δέκα (10) ημέρες
πριν την Γενική Συνέλευση δηλαδή το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 21.6.2021
και ώρα 12.00 μεσημβρινή (άρθρο 30 του καταστατικού της Ε.Π.Σ. Κορινθίας


Συνημμένα αρχεία:

Download this file (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ.doc)ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ.doc24 kB

Download this file (ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2021.doc)ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 2021.doc26 kB

Download this file (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.doc44 kB