Προεδρικές εκλογές του ΕΚ: Διορισμός μελών στις επιτροπές

korinthosnews  | 

Μετά την εκλογή του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των Κοσμητόρων, η ολομέλεια ενέκρινε την Πέμπτη το διορισμό των μόνιμων μελών στις 22 μόνιμες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Ο αριθμός των ευρωβουλευτών κάθε πολιτικής ομάδας στις επιτροπές αντανακλά τη σύνθεση του Κοινοβουλίου στο σύνολό του.

Στις συνεδριάσεις τους τον Ιανουάριο, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές θα εκλέξουν τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους τους για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Η πρόταση για τους διορισμούς των μελών εγκρίθηκε με μία μόνο αλλαγή: ο Charles Tannock (ΕΣΜ, ΗΒ) θα αντικατασταθεί από τον Amjad Bashir (ΕΣΜ, ΗΒ) στην υποεπιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στη σύσταση των αντιπροσωπειών αφού ο διορισμός των μελών τους αφορά όλη την πενταετή θητεία του Κοινοβουλίου.

Διορισμός Ελλήνων ευρωβουλευτών ως μόνιμα μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών:

Διορισμός Κύπριων ευρωβουλευτών ως μόνιμα μέλη κοινοβουλευτικών επιτροπών: