Αλέξανδρος Πνευματικός: ¨Σκάνδαλο η μη ολοκλήρωση του έργου¨

korinthosnews  | 

Σκάνδαλο η μη ολοκλήρωση του έργου.
Σκάνδαλο ο τρόπος που διαχειρίστηκε την κατασκευή του έργου
ο κ. Πούρος και ο κ. Νανόπουλος.

Η Δημοτική Αρχή επέλεξε την μη ολοκλήρωση του έργου που είναι το ζητούμενο σε όλα τα δημόσια έργα και συμβατό με το Νόμο και την ημιτελή παράδοση του.

Το συμβατικό αντικείμενο του Έργου, που ανέλαβε με σύμβαση να εκτελέσει η Ανάδοχος, δεν αφορά μόνο σε κηποτεχνικές εργασίες και εργασίες διάστρωσης μαρμάρων, αλλά σε καθολική ανάπλαση της πλατείας Παναγή Τσαλδάρη, με υπέργειες κατασκευές εξυπηρέτησης και αναψυχής των δημοτών, καθώς και σε μεγάλης έκτασης πάνω από 10.000 τ.μ. κατασκευαστικές παρεμβάσεις των περιμετρικά της πλατείας οδών ( Ερμού, Κύπρου, Εθνικής Αντίστασης), καθώς και την ολοκλήρωση σε μεγάλη έκταση της πεζοδρόμησης της οδού Ερμού (δύο οικοδομικά τετράγωνα).
Σήμερα σε πάνω από το 50% της συνολικής επιφάνειας παρέμβασης του, πάνω από 10.000 τ.μ. δημοπρατημένου και συμβασιοποιημένου έργου, καμία απολύτως εργασία δεν υλοποιήθηκε!!!

Επιχειρούν να «κλείσουν» τη σύμβαση,

- απαλλάσσοντας την Ανάδοχο από ζημιογόνες για αυτήν εργασίες,

- προστατεύοντας την Ανάδοχο από τον κίνδυνο κατάπτωσης των εγγυητικών καλής εκτέλεσης που έχει υποβάλλει στο Δήμο (εκτιμώμενου ποσού 60.000),

- προστατεύοντας την Ανάδοχο από την επιβολή Ποινικών ρητρών για παράβαση των συμβατικών της υποχρεώσεων (εκτιμώμενου ποσού 40.000),

- προστατεύοντας την Ανάδοχο από τις διοικητικές συνέπειες σε βάρος του εργοληπτικού της πτυχίου,

- χωρίς την κατασκευή του καταστήματος που προβλεπόταν να γίνει στην πλατεία,

- χωρίς τις 7 πέργκολες που θα έδιναν μια ξεχωριστή ομορφιά αλλά και σκίαση,

- χωρίς τις 16 μεγάλες ομπρέλες που προέβλεπε η μελέτη κατά μήκος της οδού Ερμού,

- χωρίς να γίνουν τα συνοδά παράλληλα έργα, η πλακόστρωση όλης της οδού Ερμού από την Αδειμάντου μέχρι την Δαμασκηνού,

- χωρίς την πλακόστρωση της οδό Κύπρου μπροστά από την πλατεία,

- χωρίς την πλακόστρωση της οδού Εθνικής Αντίστασης μπροστά από την πλατεία που θα ενωποιούσε το χώρο της πλατείας με το χώρο της πλατείας του δικαστηρίου και τους πεζόδρομους.

Το έργο που παρέδωσαν σε χρήση, το έργο που επιχειρούν να παραλάβουν από την Ανάδοχο, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που σχεδιάστηκε, αδειοδοτήθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε .

Το έργο είναι αισθητικά κατώτερο, με κακοτεχνίες, με παραβίαση των προδιαγραφών όσων εργασιών εκτελέστηκαν και δαπανήθηκαν χαριστικά στον εργολάβο δυσανάλογα ποσά των εκτελεσθέντων εργασιών.

Αλέξανδρος Πνευματικός
Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
Πρώην Δήμαρχος Κορινθίων