Σταυροφορία αγάπης! Εθελοντική Αιμοδοσία

korinthosnews  | 

Σταυροφορία αγάπης!

Εθελοντική Αιμοδοσία

Δευτέρα 1 Μαρτίου 4:00 - 7:00 το απόγευμα στη Τζάφειο αίθουσα.

(Έξοδος με Κωδ: 1)