Εκπαιδευτική σύμπραξη του Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας με Σχολεία από  την Ελλάδα & την Ελληνική Παροικία 

korinthosnews  | 



 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ  ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

Εκπαιδευτική σύμπραξη του Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας
με Σχολεία από  την Ελλάδα και την Ελληνική Παροικία 
για υλοποίηση διαπολιτισμικού, διαγενεακού προγράμματος
κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Συγκεκριμένα συνεργάζεται με
το 3ο & το 11ο Δημ. Σχ. Αμαρουσίου,
τα Κ.Α.Π.Η Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη  καθώς και  με
το Ζωγράφειον Λύκειον της Κων/πόλης και
την Αχιλλοπούλειον Σχολή του Καΐρου για εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
:

 Ισθμία – Κάιρο –Κωνσταντινούπολη-Μαρούσι-Νίκαια :

«Διαγενεακή, διαπολιτισμική γέφυρα επικοινωνίας»

 

Σκοπός της δράσης  Ισθμία -Κάιρο -Κωνσταντινούπολη -Μαρούσι -Νίκαια:
«Διαγενεακή, διαπολιτισμική γέφυρα επικοινωνίας»

είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες των σχολείων να "συνομιλήσουν" με άτομα της ηλικίας τους
αλλά και με άτομα τρίτης ηλικίας, να  μοιραστούν στοιχεία της κουλτούρας τους 
και να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές ώστε να εμπλουτίσουν
το πολιτισμικό τους κεφάλαιο και να κατανοήσουν τη συνέχεια του ελληνισμού στον χρόνο.

Μέσα από αυτή τη  δράση  επιδιώκεται να έρθουν σε επαφή
με  ήθη και έθιμα, παραδόσεις κτλ που έχουν ως βάση την κοινή καταγωγή τους
αλλά και τις επιρροές από τη χώρα όπου μένουν,
να αντιληφθούν την πολιτισμική πολυμορφία και τις συνήθειες του ελληνικού έθνους,
την πολύπλευρη διάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Οι στόχοι  αναπτύσσουν γνωστικές, συναισθηματικές και ειδικές δεξιότητες.

Η τεχνολογία πρόκειται να άρει τις αποστάσεις και να αποτελέσει το επικοινωνιακό μέσο
για το αντάμωμα των διαφορετικών γενεών μέσα και από την αξιοποίηση εργαλείων ΤΠΕ
στην εκπαίδευση για τον πολιτισμό (π.χ. παραγωγή βίντεο, ψηφιακή τέχνη, κινούμενη εικόνα).

Οι συνομήλικοι αλλά και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα αποτελέσουν γέφυρα
για τη μετάδοση της πολιτισμικής παράδοσης.

Επικοινωνία: Δ.Σ.Ισθμίας  mail@dim-isthm.kor.sch.gr

                      3ο   Δ. Σ. Αμαρουσίου   mail@3dim-amarousiou.att.sch.gr

                      11ο Δ. Σ. Αμαρουσίου   mail@11dim-amarousiou.att.sch.gr