2η Σύσκεψη για την προστασία & ανάδειξη της Διώρυγας υπό την Προεδρεία του Υφυπουργού Ν.Ταγαρά - Video

korinthosnews  | 

H 2η Συνάντηση για θέματα που αφορά στην προστασία
αλλά και στην ανάδειξη της Διώρυγας και της ευρύτερης περιοχής
υπό την Προεδρεία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος κ. Νίκου Ταγαρά
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου το πρωί
στα γραφεία της Διώρυγας Κορίνθου.

 


Στην Σύσκεψη συμμετείχαν:
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κορινθίας κ. Αναστάσιος Γκιολής,
Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες
κ. Αθηνά Κόρκα - Κώνστα και κ. Χάρης Βυτινιώτης,
Ο Δήμαρχος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων κ. Γιώργος Γκιώνης,
Ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπουλος,
Ο Δρ. Ευθύμιος Λέκκας Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής
Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών -
Πρόεδρος ΟΑΣΠ,
Ο κ. Νίκος Νικολάου Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Γενικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας ΕΑΓΜΕ,

Ο Διευθύνων Συμβούλου ΑΕΔΙΚ κ. Βασίλης Ανδρικόπουλος
Ο Πρόεδρος ΔΣ ΑΕΔΙΚ κ. Παντελής Παντελίδης,
Ο Νομικός Συμβούλους ΑΕΔΙΚ κ. Ηλίας Γιάτσιος,
Ο Γενικό Διευθυντής ΑΕΔΙΚ κ. Γιώργος Ζουγλής
και στελέχη των παραπάνω φορέων που απαρτίζουν το τεχνικό συμβούλιο.

Στο πλαίσιο προστασίας από τον COVID-19 και την ορθή τήρηση των μέτρων
προφύλαξης για προστασία των συμμετεχόντων
η  σύσκεψη έλαβε χώρα σε τρία ξεχωριστά δωμάτια με σύνδεση τηλεδιάσκεψης.

Τα κυρίως θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

α) στην ασφάλεια, ευστάθεια και αποκατάσταση των πρανών στη θέση του Βιολογικού

β) στην ολοκλήρωση μελέτης γεωφυσικής έρευνας για περεταίρω ενέργειες

γ) στην περίφραξη της Διώρυγας, προστασία προσέγγισης των χώρων και αισθητική αυτής

δ) στην αναβάθμιση και ανάπτυξη της Διώρυγας και της ευρύτερης περιοχής (Master Plan),
βάσει του Νέου Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων.

Ανανεώθηκε η συμφωνία για πραγματοποίηση συνάντησης των εμπλεκόμενων φορέων τον επόμενο μήνα στα γραφεία της Διώρυγας, για την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των προαναφερθέντων θεμάτων.
 

Την πορεία των ενεργειών που θα χρειαστεί να γίνουν
προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο αποκατάστασης των πρανών της διώρυγας
προκειμένου να διασφαλίζεται η ναυσιπλοΐα σε αυτή, γνωστοποιεί σε έγγραφό του
ο Ευθύμης Λέκκας, καθηγητής του Τμήματος Γεωλογίας
και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το εν λόγω έγγραφο ο πανεπιστημιακός παρουσίασε στη συνάντηση
στα γραφεία της “Διώρυγα” ΑΕΔΙΚ .

Οπως είναι γνωστό, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε πρόσφατα
-με τον περιφερειάρχη Π. Νίκα- σε ευρεία σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της εταιρείας ,
με στελέχη της εταιρείας, αλλά και εκπροσώπους της επιστημονικής κοινότητας,
με θέμα τα έργα στερέωσης των πρανών και αποκατάστασης
της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην διώρυγα του Ισθμού της Κορίνθου.

Σε εφαρμογή των συμφωνηθέντων στην εν λόγω σύσκεψη,
εντάσσεται και το σχέδιο ενεργειών
που παρουσίασε ο πανεπιστημιακός καθηγητής και το οποίο προβλέπει τα εξής:

“Α. Βραχυπρόθεσµες ενέργειες

 1. Αμεσα έργα απομάκρυνσης επικρεµάµενων και ασταθών όγκων.
 2. Φωτογραφική τεκμηρίωση αστοχιών στις πλευρές και τις βάσεις των πρανών.
 3. Ταχεία αναγνώριση ασυνεχειών στα πρανή της διώρυγας, µε χρήση UΑV / Lidar.
 4. Επισήµανση – Οριοθέτηση τεµαχών για δυνητική κατάπτωση.
 5. Συγκέντρωση και αξιολόγηση υφιστάμενων τοπογραφικών,
  γεωλογικών, γεωτεχνικών, υδρογεωλογικών, σεισμολογικών μελετών.
 6. Αξιολόγηση και επιλογή στοιχείων που κρίνονται κρίσιµα για άµεσες παρεμβάσεις.
 7. Περίφραξη κατά µήκος της διώρυγας.

 

Β. Μεσοπρόθεσµες ενέργειες

 1. Δημιουργία βιβλιογραφικής βάσης δεδοµένων,
  µε πλήρη στοιχεία εκπονηθεισών μελετών και δημοσιευµένων ερευνητικών εργασιών.
 2. Τεκτονική – γεωλογική – γεωτεχνική έρευνα και χαρτογράφηση.
 3. Ερευνα σεισµικότητας – σεισμικής επικινδυνότητας.
 4. Ερευνα γεωλογικής δοµής και γεωδυναµικής εξέλιξης.
 5. Ερευνα υδρομετεωρολογικών συνθηκών”
 6. 6. Yδρογεωλογικές και υδρολογικές συνθήκες:
  καταγραφή και αποτύπωση στάθµης υπογείων υδάτων,
  επιφανειακά δίκτυα απορροής,
 7. Γεωφυσικές διασκοπήσεις (cross-hole, σεισμικά υψηλής ανάλυσης)
 8. Εξέλιξη μετώπου πρανών, συγκριτική αξιολόγηση δεδοµένων από υφιστάμενες αποτυπώσεις µε νέες καταγραφές
 9. Λεπτομερής αποτύπωση πρανών µε χρήση UΑV / Lidar.
 10. Εντοπισμός σημείων – ζωνών που χρήζουν παρακολούθησης
 11. Εγκατάσταση συστήµατος παρακολούθησης και έγκαιρης ειδοποίησης
 12. Σχεδιασμός προτάσεων για έργα στον πόδα των πρανών
 13. Σχεδιασμός προτάσεων για έργα στα πρανἠ

 

Γ. Μακροπρόθεσµες ενέργειες

ΙΣΘΜΟΣ: Ενας εµβληµατικός τόπος, µε παγκόσμια ακτινοβολία.
Κέντρο ιστορίας, Πολιτισμού, Επικοινωνίας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών

Γ1. Δράσεις ανάδειξης

 1. Ιστορική θεώρηση: αναδροµή στην περιοχή Ισθμού
  -από τον Περίανδρο στον Bella Gerstner
 2. Δίολκος: ανάδειξη, επισκεψιμότητα
 3. «Διώρυγα Νέρωνα»
 4. Ανάδειξη γεωλογικής δοµής και εξέλιξης
 5. Μουσείο Γεωλογίας, Ενεργών ρηγμάτων και Σεισμών
 6. Μουσείο Κατασκευής Διώρυγας
 7. Δράσεις Τουρισμού και ανάδειξης
 8. Διάπλους- ηµερήσιος και νυχτερινός
 9. Γεωδιαδρομές εκατέρωθεν της διώρυγας
 10. Φωτισμός διώρυγας – Laser, 3D projection mapping στα πρανή.
 11. Τουριστική γέφυρα – glass bottom – Παρατηρητήριο Διώρυγας
 12. Κολυμβητικός διάπλους – bungee jumping
 13. 13. Επίσκεψη σε παρακείµενους αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους:
  Λέχαιο, Ισθμια, Ποσειδωνία, Ακροκόρινθος, Ηραίο
 14. Η διώρυγα ως ανοιχτό γεωλογικό μουσείο και μουσείο κατασκευής.
  Η μεγαλύτερη τεχνητή γεωλογική τομή στον κόσµο.

 

Γ2. Δράσεις ανάπτυξης και επἑκτασης

 1. Χωροταξικό πλαίσιο ευρύτερης περιοχής διώρυγας
  – χρήσεις γης – αξιοποίηση υποδομών,
  δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων ανάδειξης και προβολής.
 2. Εκσυγχρονισμός ζεύξης Ποσειδωνίας.
 3. Εκσυγχρονισμός ζεύξης Ισθµίων
 4. Δυνατότητα – Σκοπιµότητα διεύρυνσης διώρυγας