ΗΡΑΚΛΗΣ Ο Β΄ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - Video

korinthosnews  | 

Το έτος το οποίο διανύουμε είναι επετειακό
για την Πελοπόννησο και τον λοιπό Ελληνισμό.


Σήμερα ζούμε χάρη στις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα, 2500 χρόνια πριν.


Ας δούμε την αυτοθυσία των 300 του νέου Λεωνίδα στις δεύτερες Θερμοπύλες,
εντός μιας εξαιρετικά φιλελληνικής χώρας: της Γεωργίας.