Επανάληψη της Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Περιφέρειας Πελοποννήσου

korinthosnews  | 

1η συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης 
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί αύριο, 17/3/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00μμ, 
χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη απαρτίας (Ν.4555/2018 άρθρο 105), με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ.


ΘΕΜΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ:
Γνωμοδότηση επί του Περιφερειακού Σχεδίου
για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ανδρέας Τσουκαλάς και
ο Προϊστάμενος της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Μαντζουράνης