Σπάει την αλυσίδα μετάδοσης του ιού (COVID-19) το 11ο Περιφερειακό Τμήμα Ν/Α Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

korinthosnews  | 

Αναστέλλονται, τα προγραμματισμένα σεμινάρια – ημερίδες
“ΑΝΟΙΞΗ 2020” του 11ου Περιφερειακού Τμήματος Ν/Α Πελοποννήσου
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ,
σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου ,
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο
στο σπάσιμο της αλυσίδας μετάδοσης του ιού.     

Η κοινή προσπάθεια της διοίκησης
του 11ου Π.Τ. Ν/Α Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  ,
από αυτή την χρονιά , είναι τα σεμινάρια – ημερίδες
του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των Μελών μας ,
να οργανώνονται σύμφωνα με τους παρακάτω άξονες :

  • Με ισοκατανομή ,στους Νομούς της Περιφέρειας.
  • Με ενιαία ανακοίνωση, σε όλους τους Νομούς της Περιφέρειας. 
  • Σε συνεργασία, με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας.
  • Σε συνεργασία, με όλους τους συλλόγους οικονομολόγων-λογιστών της Περιφέρειας.
  • Με διασπορά, σε πόλεις των Νομών.

Ευχαριστούμε τα Επιμελητήρια
Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας & Μεσσηνίας ,
καθώς  και τους συλλόγους οικονομολόγων – λογιστών της Περιφέρειας,
που συνέβαλαν στην παραπάνω προσπάθεια.

Με το πέρας της αναστολής και αφού έχουμε ξεπεράσει , όλοι μαζί ,
το πρόβλημα του ιού (COVID-19) στην χώρα μας ,
θα προγραμματιστούν ,άμεσα ,νέα σεμινάρια – ημερίδες .

Καλή δύναμη, σε όλους.