ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

korinthosnews  | 

Με την αρ.πρ.Α2α/Γ.Π./14290/15-03-2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αν/τη Υπουργού Υγείας μας χορηγήθηκε η έγκριση προκειμένου να προκηρύξουμε για πλήρωση επί θητεία μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ) στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’.                                                                 

Στην υπ΄αριθ.9/22-03-2017 συνεδρίασή του το Δ.Σ του Γ.Ν.Κορίνθου αποφάσισε την προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρικής, διάσωση, προ νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ) στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή Β’ για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

 

Για τη Διοίκηση

  Η Διοικήτρια

 Δημ. Καλομοίρη