Ο Ιατρός Σ. Παπαδημητρίου Νέος Πρόεδρος στο Κέντρο κοινωνικής Πολιτικής του Δ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Τον Ιατρό κ. Σωτήρη Παπαδημητρίου πρότεινε για Πρόεδρο
στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής
στην αποψινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ο Νέος Δήμαρχος Κορινθίων κ. Βασίλης Νανόπουλος.

Απόφοιτος της Γερμανικής Σχολής Αθηνών,
με σπουδές στην Ιατρική Σχολή Βερολίνου.
Ο Σωτήρης Παπαδημητρίου με μακρά επαγγελματική διαδρομή
σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Γερμανίας, των Αθηνών και της Κορινθίας,
Η καταγωγή του είναι από την Σολυγεία και είναι παντρεμένος
με την Παναγιώτα Στέφα, Υπάλληλο του Δήμου Κορινθίων.

Να προσθέσουμε πως για Αντιπρόεδρος προτάθηκε από τον κ. Δήμαρχο
και ψηφίστηκε από το σώμα ο κ. Θέμης Κουτσογκίλας με αρμοδιότητα τα ΚΑΠΗ.