Νέες Θέσεις Εργασίας στην ECORAP A.E.

korinthosnews  | 

Νέες Θέσεις Εργασίας στην ECORAP A.E.

Θέση Εργασίας Βοηθού Λογιστή

Θέση Βοηθού λογιστή  προσφέρει η ECORAP AE
στο εργοστάσιο, στο Μπολάτι Κορινθίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr

Θέση Εργασίας Προϊσταμένου Παραγωγής
Θέση Προϊσταμένου παραγωγής προσφέρει η  ECORAP AE
στο εργοστάσιο, στο Μπολάτι Κορινθίας
Τηλέφωνο επικοινωνίας - πληροφορίες: 27410 56001
Βιογραφικά στο email: info@rapgroup.gr