Συνεδριάζει το Δ.Σ. της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Κορινθίας

korinthosnews  | 

 

                          ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Δ.Σ.  (18  ΙΟΥΝΙΟΥ  2019)

  1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε.
  2. ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
  3. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
  4. ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Το Δ.Σ. θα γίνει την Τρίτη  18 / 6 / 2019 και ώρα 20:30
στα Γραφεία της Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. (Άργους 17).

Γίνεται τακτικά κάθε δεύτερη Τρίτη την ίδια ώρα και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη.

Η Η.Δ. στέλνεται έγκαιρα σε όλα τα σχολεία. 

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε κάθε συνάδελφο
για να τις παρακολουθήσει και να παρέμβει γραπτά ή προφορικά.

Σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος θέλει να βάλει κάποιο θέμα εκτός Η.Δ.,
πρέπει να το έχει στείλει στην Πρόεδρο με email από πριν και/ή να είναι στο Δ.Σ. στις 20:30.


 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η Πρόεδρος              Ο Γεν. Γραμματέας

Σοφία Κανέλλου          Ηλίας Λέκκας