Εισαγωγή στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ για το νέο σχολικό έτος

korinthosnews  | 


 

Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών
στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

 

1

Αρτοποιίας - Ζαχαροπλαστικής

2

Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων

3

Μαγειρικής Τέχνης

4

Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου

5

Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

6

Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών

 

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν,
νέοι και νέες οι οποίοι βρίσκονται εκτός
απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης και

α) Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α’ Τάξης Γενικού
ή Επαγγελματικού Λυκείου,
ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου
ή πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1996 έως 2003.

1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι – ες θα πρέπει να υποβάλουν
στην ΕΠΑ.Σ Μαθητείας της προτίμησής τους ΑΙΤΗΣΗ,
από 18/6/2019 έως 30/8/2019.

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α) Αίτηση

Β) Τίτλο Σπουδών

Γ) Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας,
ή φωτοαντίγραφο ταυτότητας.


 

ΚΕΤΕΚ Αργολίδας

ΕΠΑ.Σ Μαθητείας  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
(Λεωφ. Άργους – Ναυπλίου,

 Τύρινθα Αργολίδας/Τ.K.21100,
τηλ. 27520-28675,28654,27681)