Πνευματικός - Νανόπουλος στο Β΄ Γύρο στον Δ. Κορινθίων

korinthosnews  | 


 

Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός & ο Βασίλης Νανόπουλος
θα αναμετρηθούν στον Β΄ Γύρο των Δημοτικών Εκλογών στον Δήμο Κορινθίων.

Το ίδιο δίδυμο που είχε αναμετρηθεί και στις Δημοτικές Εκλογές του 2014
θα αναμετρηθεί και την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου.