Συνεχίζονται με επιτυχία τα σεμινάρια για τους εθελοντές καθηγητές «Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη»

korinthosnews  | 

Συνεχίζονται με επιτυχία τα σεμινάρια για τους εθελοντές καθηγητές μας
και με τίτλο: «Χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη».

Είσηγητής είναι ο Δ. Λούμπας καθηγητής πληροφορικής
και συνεργάτης στο ΑΤΕΙ Πελοπόννησου και την Ασπαιτε.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο χώρο των κοινωνικών φροντιστηρίων
ημέρα Σάββατο & ώρα 11.00 – 12.30 το πρωί.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Σταδιοδρομίας