Ο Περιφερειάρχης αφείρεσε τις αρμοδιότητες στους Αντιπεριφερειάρχες Τ.Χειβοδόπουλο & Πελοπίδα Καλλίρη

korinthosnews  | 

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς τους
στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2019
των Αντιπεριφερειαρχών
Αργολίδας κ. Τάσσου Χειβιδόπουλου και
Κορινθίας κ. Πελοπίδα Καλλίρη,
ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης
με απόφασή του αίρει την μεταβίβαση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους,
με στόχο την εύρυθμη και απρόσκοπτη διοικητική λειτουργία
των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας και Κορινθίας.  

Η απόφαση αυτή εκφράζει τον απόλυτο σεβασμό στη θεσμική αυτοτέλεια
και τη θεσμική θωράκιση της διάκρισης των εξουσιών των δύο θεσμών
της αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και του Δήμου.