ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

korinthosnews  | 

 

H Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης της Ε.Π.Ο.
ξεκίνησε από τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018
τη διαδικασία έκδοσης ταυτοτήτων τριετίας προπονητών 
UEFA/Ε.Π.Ο. 2019-2021.

Δικαιολογητικά έκδοσης ταυτότητας τριετίας

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου
2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου                
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*     
5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών (όπου υπάρχει)
7) Καταβολή παραβόλου 200 €  (100 ευρώ υπέρ ΕΠΟ - 100 ευρώ υπέρ ταμείου Ε.Π.Σ.)
8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης 
(όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει) 
*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο.
**Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017


Συλλογή και αποστολή δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι αφού συλλέξουν όλα τα δικαιολογητικά, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε ηλεκτρονική μορφή στην οικεία Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων,
η οποία με τη σειρά της θα τα αποστέλλει με τον ίδιο τρόπο
στο Τμήμα Εκπαίδευσης & Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ
(proponites@epo.gr).
Τα δικαιολογητικά θα είναι υποχρεωτικά σε μορφή pdf και η φωτογραφία σε jpg.

Η Ε.Π.Σ. θα  αποστέλλει το σύνολο των δικαιολογητικών
(συμπεριλαμβάνοντας το αποδεικτικό κατάθεσης 100€
στο λογαριασμό που τηρεί η Ε.Π.Ο. στην Τράπεζα Πειραιώς
(GR12 0172 0820 0050 8202 1433 637)
για κάθε προπονητή σε ένα ξεχωριστό email με θέμα:
Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο προπονητή
για έκδοση ταυτότητας τριετίας 2019-2021.

Δικαιολογητικά που θα αποστέλλονται σε έντυπη μορφή
ή απευθείας από προπονητές στην Ε.Π.Ο. δε θα γίνονται δεκτά.