Ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου

korinthosnews  | 

Υστερα από τις έκτακτες κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας,
καθήκοντα Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου
ανέλαβε και εκτελεί ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του Αλεξίου.

 

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό
του νέου Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου.

 • Γεννήθηκε το έτος 1961 στο Κατάκολο Ηλείας.
 • Κατατάχθηκε στο Σώμα της Πρώην Αστυνομίας Πόλεων το έτος 1985,
  ενώ αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1992.
 • Μέχρι το βαθμό του Αστυνόμου Β΄ υπηρέτησε σε διάφορες μάχιμες Υπηρεσίες
  της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Με τους βαθμούς του Αστυνόμου Α΄ και Αστυνομικού Υποδιευθυντή
  υπηρέτησε ως Διοικητής στα Αστυνομικά Τμήματα
  Αρχαίας Ολυμπίας και Πελοπίου,
  καθώς και ως Βοηθός του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.
 • Με τους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου
  διετέλεσε Διευθυντής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας.
 • Τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους διετέλεσε
  Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας.
 • Με τις πρόσφατες έκτακτες κρίσεις Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας
  προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε
  ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου.
 • Είναι απόφοιτος του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών
  της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Έχει λάβει μέρος με επιτυχία σε πολλά σεμινάρια,
  εκπαιδεύσεις και μετεκπαιδεύσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Του έχουν απονεμηθεί για την υπηρεσιακή του απόδοση,
  παράσημα, μετάλλια και ηθικές αμοιβές.
 • Είναι έγγαμος και έχει τρία παιδιά.