Σάρωσε ο Κ. Ραντίτσας στις εκλογές των εκπαιδευτικών της Α/Θμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας

korinthosnews  | 

Διεξήχθησαν σήμερα οι εκλογές για την ανάδειξη
των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της Κορινθίας 
στα Υπηρεσιακά τους Συμβούλια .