Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων για έργα Δημοσίου Ενδιαφέροντος

korinthosnews  | Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 22-10-2018 η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Βορείου Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ για χρηματοδότηση παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα, για την οποία εκδηλώθηκε πολύ υψηλό ενδιαφέρον.

Κατατέθηκαν συνολικά 34 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 6.262.993,79 €, που υπερκαλύπτει τη συνολική προκηρυχθείσα Δημόσια Δαπάνη κατά 250,51%.

Οι υποψήφιοι επενδυτές είναι Δήμοι της περιοχής παρέμβασης, συλλογικοί φορείς όπως πολιτιστικοί / αθλητικοί σύλλογοι και ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και ιδιώτες κτηνοτρόφοι στην υποδράση 19.2.4.6.

Στην υποδράση 19.2.4.1 που αφορούσε στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (πχ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια, υποβλήθηκαν 2 προτάσεις με συνολική αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 653.400,00 €, έναντι προκηρυχθείσας Δ.Δ. 400.000,00 (υπερκάλυψη κατά 163,35%).


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ:

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
(CLLD/LEADER ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ)
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ