Νέες Θέσεις Εργασίας στο Νοσοκομείο Κορίνθου

korinthosnews  | 

Από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Γ. Ν. Κορίνθου,
ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων
για την κάλυψη των ακολούθων θέσεων:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

           1 θέσης

ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

7 θέσεων

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

4 θέσεων

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ-ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ

11 θέσεων

ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ - ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

     

αρχίζει στις 16-10-2018 και λήγει στις  25-10-2018

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται
για τα στοιχεία των αιτήσεων και τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά
από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.hospkorinthos.gr
(τελευταίες ανακοινώσεις)