Παράταση προθεσμίας για κάρτα υγείας Αθλητή

korinthosnews  | 

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας
και του υφυπουργού Αθλητισμού

που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
παρατείνεται η προθεσμία 
για την εφαρμογή του μέτρου της Κάρτας Υγείας 
έως τις 31 Ιουλίου του 2019.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ:
Τροποποιούμε την αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018

(ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018)
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας

και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, “
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής:

Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1

του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/03-08-2018

(ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) έως 31-07-2019.
 

Το υπόδειγμα Κάρτα Υγείας,
μπορούν τα σωματεία να "κατεβάζουν" από ΕΔΩ: