Ακόμα μια ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ για την ασφαλτόστρωση 6χλμ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ στον ΦΕΝΕΟ

korinthosnews  | 


Ακόμα μια ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
απο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
για την ασφαλτόστρωση μήκους 6.000Μ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
στη ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ.


«Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού
έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση “Λίμνη – Αμπέλια”».

Ένταξη της Πράξης με την υπ’ αριθμ.: 2283/11.09.2018
Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Η πράξη αφορά στη βελτίωση της βατότητας αγροτικών δρόμων συνολικού μήκους 5.800,00 m. στις περιοχές αναδασμού Αρχαίας Φενεού (Καλύβια) και Γκούρας, που εξυπηρετούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και συγκεκριμένα:
 Τμήμα Γ: Από Παναγία έως Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού,
μήκους 3.200,00 m και πλάτους 5,50 m. (δρόμος αναδασμού).
 Τμήμα από Παναγία έως θέση Λίμνη-Αμπέλια
μήκους 2.600,00 m και πλάτους 5,50 m. (δρόμος αναδασμού).

Στο σύνολο τους οι προτεινόμενοι προς βελτίωση δρόμοι συνδέονται με συνεχές ασφαλτοστρωμένο δρόμο και αποτελούν συνέχεια του έργου που εκτελέστηκε με την Αρ. Πρωτ. 4791/28-02-2013 Απόφαση Ένταξης του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Η πράξη αποτελείται από 1 και μοναδικό Υποέργο (κατασκευαστικό)
και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:
Οδοστρωσία: κατασκευή υπόβασης, για την επίτευξη των κατάλληλων επικλίσεων και κατά μήκος κλίσεων και κατασκευή βάσης.
Ασφαλτικές εργασίες : Ασφαλτική προεπάλειψη και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί τη μοναδική και επιβεβλημένη λύση για την για την βελτίωση της βατότητας των συγκεκριμένων δρόμων οι οποίοι εξυπηρετούν την πρόσβαση των αγροτών – κτηνοτρόφων από & προς τα αγροτεμάχιά τους.
Η Δημοτική Ενότητα Φενεού είναι ορεινή και κατά τους χειμερινούς μήνες παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα (χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις, ομίχλη) με αποτέλεσμα οι εν λόγω δρόμοι να καθίστανται εξαιρετικά δύσβατοι δημιουργώντας χρονοκαθυστέρηση και ζημία στην παραγωγική δραστηριότητα.
Τα άμεσα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των αγροτών στις καλλιέργειές τους, πληθυσμός ο οποίος σύμφωνα με την απογραφή 2011 ανέρχεται σε 621 άτομα και αποτελεί το 46,29% του συνολικού οικονομικού ενεργού πληθυσμού σε σύνολο 1.342 ατόμων των Τ.Κ. της Δημοτικής Ενότητας Φενεού.
Τα έμμεσα αναμενόμενα αποτελέσματα της πράξης είναι η αντιστροφή της αρνητικής εικόνας, του μαρασμού και της εγκατάλειψης των περιοχών αυτών, καθώς για τον περιορισμό της διαρκώς αυξανόμενης φυγής των κατοίκων και της εγκατάλειψης των καλλιεργειών τους, είναι απόλυτα αναγκαία η δημιουργία ελαχίστων υποδομών, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στη βελτίωση του υπάρχοντος αγροτικού δικτύου.