ΕΞΕΔΗΜΗΣΕΝ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ Η ΜΟΝΑΧΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΤΗΣ Ι. ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

korinthosnews  | 

Η Αποστολική Ιερά Μητρόπολις ημών αγγέλλει την εις Κύριον εκδημίαν
της μακαριστής Μοναχής Θεονύμφης
(κατά κόσμον Ευγενίας) Τσαπραλή (1933-2018),
αδελφής της Ιεράς Μονής Αγίας Μαρίνης Λουτρακίου.

Η Νεκρώσιμος αυτής Ακολουθία ψαλήσεται την 11ην Ιουλίου τ. ε.
και ώραν 10.00΄ π.μ. εις την ως άνω Ιερά Μονήν.

Η εκλιπούσα προσήλθεν εις την εν λόγω Ιεράν Μονήν το έτος 1989
και ησκήθη μεθ᾿ υπομονής και αγογγύστου καρτερίας,
δοκιμασθείσα υπό πολυχρονίου ασθενείας,
καταλιπούσα ειρηνικόν παράδειγμα πλήρους υποταγής
εις το πανάγιον του Θεού θέλημα.

Ας είναι η μνήμη αυτής αιωνία!