114.600 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

korinthosnews  | 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΥΨΟΥΣ 114.600 €

 

Στο πλαίσιο των Προσκλήσεων των Προγραμμάτων «Φιλόδημος» και  «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης 4748  (ΦΕΚ 612/22.2.2018), ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε την ένταξη Πράξεων Δήμων συνολικού ποσού ύψους 7.599.735,44 ευρώ με τη συμμετοχή των δήμων να ανέρχεται στο ποσό των 2.125.144,18 ευρώ.

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, ο Δήμος Σικυωνίων  εντάσσεται στο Πρόγραμμα με επιδότηση 114.600,00 ευρώ, με συμμετοχή ιδίων πόρων του Δήμου 91.508, 68 ευρώ (συνολικό ποσό: 206.108,68 ευρώ).

 

Κόρινθος 02.07.2018

Γραφείο Τύπου Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας