Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σικυωνίων

korinthosnews  | 

Την Πέμπτη 19 Ιουλίου στις 9 το Βράδυ θα συνεδριάσει
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων
στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο),
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν. 3852/10, 
για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω 37 θέματα στην Ημερήσια Διάταξη:

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1.  

Πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου  Αναστασίου σχετικά με την Συμφωνία «Πρεσπών» .

 1.  

Έγκριση Διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις" από τον άξονα προτεραιότητας "Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων" του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών (ΠΔΕ-ΣΑΕ 055)

 1.  

Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών Ποιότητας και Υλοποίησης της διαδικασίας Πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πρότυπου  ISO 9001:2015.  

 1.  

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο :  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ»

 1.  

Επί του με αριθ. πρωτ. 904/7611/16/28-6-2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης Ξυλοκάστρου με θέμα : «Ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανόδιων νομάδων»ν

 1.  

Επαναλειτουργία Λυκειακών Τάξεων  στο Σχολικό Συγκρότημα Τ.Κ. Καλλιάνων Δ.Ε. Στυμφαλίας .

 1.  

Οριοθέτηση Σχολείων στο Συγκρότημα Τ.Κ. Καλλιάνων .  

 1.  

Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.

 1.  

Έγκριση της αριθ. 6/2018 απόφασης της Τουριστικής Επιτροπής Ανάπτυξης & Προβολής με θέμα: «Διοργάνωση ποδηλατικού γύρου στην πόλη του Κιάτο». 

 1.  

Έγκριση της αριθ. 42/2018  απόφασης της Β/θμιας  Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Παραχώρηση ή μη Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Αθλητικό Ομιλο Κιάτου «ΑΡΑΤΟΣ 1893», για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019».

 1.  

Έγκριση της αριθ. 36/2018  απόφασης της Β/θμιας  Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Καταστροφή σχολικού υλικού  Γυμνασίου Κρυονερίου» .

 1.  

Έγκριση της αριθ. 27/2018  απόφασης της Β/θμιας  Σχολικής Επιτροπής με θέμα: «Κατασκευή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο στο 1ο ΕΠΑ. Λ. Κιάτου».

 1.  

Επί της αριθ. 3/2018 απόφασης Συμβουλίου της Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα : «Επιβολή Χρηματικού προστίμου».

 1.  

Επί του με αριθ. πρωτ.1/4-6-2018  αίτημα του Αγροτικού Συν/σμου  Σουλίου με θέμα: «Παραχώρηση χώρου για την κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση ΄΄ΒΡΑΧΟΣ΄΄ της Τ.Κ.  Σουλίου».

 1.  

Επί του με αριθ. πρωτ. 108461/31-5-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου με θέμα : «Στέγαση Ενώσεων Καταναλωτών σε χώρους του Δημοσίου (σχετ. το αριθμ. 51316/14-5-2018 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης)».

 1.  

Επί του με αριθ. πρωτ. 971/26-6-2018 εγγράφου του Κέντρου Υγεία Κιάτου με θέμα : « Φύλαξη Κ.Υ. Κιάτου». 

 1.  

Επί του από 22-6-2018 αιτήματος της Π.Α.Σ. ΠΑΝΦΕΝΕΑΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ περί «Παραχώρησης χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Γκούρας  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης».

 1.  

Επι του από 5-7-2018 αίτημα του Πολιτιστικού Ορειβατικού Συλλόγου Φενεού «Η ΝΤΟΥΡΝΟΥΒΑΝΑ» περί , «Παραχώρησης χρήσης του όχθιου χώρου της Λίμνης Δόξα για την πραγματοποίηση εκδήλωσης   « 3ου FENEFEST» .

 1. Ε

Επί του από 2-7-2018 αιτήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΣΤΕΝΑΙΑΤΩΝ»Κορινθίας περί παραχώρησης χρήσης πλατείας Τ.Κ. Στενού για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Η γιορτή της Φασολάδας».

 1.  

 Επί του από 6-7-2018 αιτήματος του «Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών» περί , «Καθιέρωσης της 12ης Αυγούστου 1822 ως «ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ  ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣ».

 1.  

Επί του από 4-7-2018 αίτημα της κ. Γκιόκα Μαρίνας περί, «Παραχώρησης χρήσης της πλατείας Τ.Κ. Ματίου για την διεξαγωγή εκδήλωσης «Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία»

 1.  

 Επί του από 2-7-2018 αιτήματος του κ. Δημόπουλου Γρηγορίου  με θέμα: « Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων  στη διοργάνωση πολυθεματικού Φεστιβάλ με τίτλο: «2ο  Πολιτιστικό  Πανηγύρι  Κιάτου»

 1.  

Επί αιτήματος κας Γκίκα Στυλιανής περί , «Χορήγησης άδειας  τοποθέτησης κολωνακίων έμπροσθεν της οικίας  επί της οδού Αριστοτέλους  αριθ. 51  στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου».

 1.  

Επί αιτήματος κ. Αποστόλου  Δημητρίου   περί, «Χορήγησης  άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων επί της  οδού  Σολομού αριθ. 9  στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου».

 1.  

Επί αιτήματος κ. Παπαθανασοπούλου Μαρίας περί, «Χορήγησης άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων επί της  οδού Περιάνδρου αριθ. 70  στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου».

 1.  

Επί αιτήματος Τουμπανάκη Χρήστου περί «Χορήγησης  άδειας Εισόδου – Εξόδου οχημάτων στην οδό Ελ.Βενιζέλου αριθ. 20 στη Δ.Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

 1.  

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού .

 1.  

Σύσταση Επιτροπής  Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ  ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ ΑΠΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΛΙΣΣΩΝΑ ΕΩΣ ΟΔΟ ΣΩΤ. ΠΟΥΛΟΥ»

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ (ΒΟΡΕΙΑ ΠΛΕΥΡΑ) », της αριθ. 1/2015 μελέτης της Τ.Υ.

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟς  Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», της αριθ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ.

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ», της αριθ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ.

 1.  

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».  

 1.  

Έγκριση της αριθ.209/2018 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού Οκονομ. έτους 2018».  

 1.  

Έγκριση της αριθ.222/2018 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Προέλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων Δήμου Σικυωνίων χρήσης 2017».

 1.  

Έγκριση της αριθ.227/2018 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος για διόρθωση τίτλου  για την τεχνικής υποστήριξη Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και εκτυπωτών και επαύξηση πίστωσης».

 1.  

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2018