ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΔΙΩΡΥΓΑ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΓΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ - Εικόνες

korinthosnews  | 

Παρατηρήθηκε, μεσημβρινές ώρες σήμερα,
κατάπτωση πρανών εντός της διώρυγας της Κορίνθου.
Μετά από επιθεώρηση από υπεύθυνους
της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου
διαπιστώθηκε ότι η διώρυγα πρέπει να παραμείνει κλειστή
για τη ναυσιπλοΐα έως αποκατάστασης ασφάλειας της,
καθώς διαπιστώθηκαν μη ασφαλή βάθη για διελεύσεις.

 

Σχετικές Φωτογραφίες