Το 10ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ στην Τρίπολη 26-27Φεβρουαρίου

korinthosnews  | 

Το 10ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
«Η ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»
στην Τρίπολη, 26-27Φεβρουαρίου 2018
Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και
το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
σας
προσκαλούν στις εργασίες του Περιφερειακού Συνεδρίου
για την Παραγωγική  Ανασυγκρότηση

που θα πραγματοποιηθεί στηνΤρίπολη.

Το Συνέδριο αυτό είναι το 10ο που πραγματοποιείται
στον κύκλο των
Περιφερειακών Συνεδρίων
που έχουν προγραμματιστεί, προκειμένου να υπάρξει

ένας αποκεντρωμένος διάλογος
με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς,
στο
πλαίσιο της διαμόρφωσης της

«Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021».

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η σε βάθος διερεύνηση
των παραγωγικών δυνατοτήτων
ώστε να τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι
για την αναπτυξια
κή προοπτική της Πελοποννήσου
στο πλαίσιο ενός συνεκτικού σχεδίου
περιφερει
ακής παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Μέσω της διαβούλευσης, θα επιδιωχθεί η κατάρτιση
ενός οδικού
χάρτη ενεργειών σε συνάρτηση
αφενός με τις προτεραιότητες της
«Εθνικής
Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021»,
αφετέρου με τις πρωτοβουλίες και δράσεις
που
έχουν ήδη αναπτυχθεί ή σχεδιαστεί από την Περιφέρεια,
σηματοδοτώντας την
μετάβαση της περιοχής,
από την εποχή της κρίσης στην εποχή της
Δίκαιης Ανάπτυξης.

 

Σχετικές Φωτογραφίες