Την Παρασκευή η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου στις 7 το απόγευμα 
θα συνεδριάσει σε τακτική συνεδρίαση 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)
με τα 12 παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών & Υπηρεσιών Έτους 2019
   
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2019
   
 3. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για σύσταση θέσεων προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
   
 4. Αναθεώρηση  ΓΠΣ Κορίνθου
   
 5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, προμηθειών
   
 6. Έγκριση διέλευσης από τις ειδικές διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου για την διεξαγωγή Εκδήλωσης της ‘’Ελληνικής Ομοσπονδία Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου’’
   
 7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
   
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»
   
 9. Ορισμός υπευθύνου λογαριασμού για πληρωμή του έργου «Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)»
   
 10. Διαγραφές οφειλών
   
 11. Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους
   
 12. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                

       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ