Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Την Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα
θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)
με τα 6 παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αίτημα των κ.κ. Νανόπουλου Βασίλειου και
  λοιπών Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας,
  για την ανατροπή της απόφασης δημοπράτησης
  της Δημοτικής Αγοράς Κορίνθου,
  επειδή προέκυψαν νέα δεδομένα.
   
 2. Συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας 
  (Το.Σ.Π.Π)
   
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου
  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ –ΛΕΧΑΙΟΥ».
   
 4. Αίτημα, καταβολής σε δόσεις ( με προκ/λη 30%)
  για κοινόχρηστο χώρο έτους 2018, επιχειρήσεων του Δήμου Κορινθίων.
   
 5. Διαγραφή του τέλους Κοινοχρήστων χώρων του ΟΤΕ ΑΕ.  
   
 6. Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Επιλογής μόνιμου προσωπικού ,
  κατόπιν της 1/58Μ/2003 προκήρυξης του πρώην Δήμου Σολυγείας.
                                                                                                                  

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ