Ο Ταξίαρχος Σπυρίδων Σκλάβος Νέος Διευθυντής στη Δ/νση Αστυνομίας Κορινθίας

korinthosnews  | 

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα,
τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν
οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας,
ως ακολούθως:
Στην Διεύθυνση Αστυνομίας Κορινθίας
τοποθετήθηκε ο ΣΚΛΑΒΟΣ Σπυρίδωνας,
από Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων και Ευπαθών Στόχων.