Τελετή ορκωμοσίας στο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

korinthosnews  | 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙTΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΩΡΕΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ:
Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
θα πραγματοποιηθεί
τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων
του Τμήματος
(προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτόρων).

Ώρες ορκωμοσίας:
-
για προπτυχιακούς φοιτητές
στις 15.30
-
για μεταπτυχιακούς φοιτητές
& διδάκτορες
στις 17.00