Οι εκπαιδευόμενοι στο τμήμα Τεχν. Μηχανοτρονικής Δ.ιεκ Κορίνθου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά

korinthosnews  | 

Οι εκπαιδευομενοι οι οποίοι έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής
στο τμημα Τεχν. Μηχανοτρονικης Δ.ιεκ Κορινθου 
καλούνται να προσκομισουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής. 
Φωτοτυπία ταυτότητας 
Πτυχίο, απολυτηριο λυκείου επαλ.
Ηλεκτρονική αίτηση 
Έγγραφο οίκογενειακης καταστασης
(πολυτεκνια, μονογονεικη κατάσταση, ομογένεια). 

Από Δευτέρα 11/9 έως πεμπτη 14/9 απαραίτητα.