Ελάτε στην Αργολίδα να μάθετε μια από τις τέχνες, την οποία θα ασκήσετε ως επάγγελμα

korinthosnews  | 

Έχουμε ένα σχέδιο.
Ελάτε στην Αργολίδα να μάθετε μια από τις τέχνες, την οποία θα ασκήσετε ως κύριο επάγγελμα!

Μελισσοκομία – Γαλακτοκομία – Ραπτική – Γλυπτική

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι για το Δ.ΙΕΚ ΕΚΟ Επιδαύρου θα υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση.

Τηλέφωνο σχολής 2753061330,
ώρες λειτουργίας 9:00- 15:00