ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Την Τετάρτη η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

korinthosnews  | 

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο Δημοτικό Κατάστημα
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι)
θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων:

Για την διεξαγωγή της δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου
εντός του Δημοτικού Πάρκου Μάτση (Δεξαμενής) στο Λουτράκι

και ακολούθως για την συζήτηση και λήψη  απόφασης 
επί των 8 κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :

α)προμήθεια επίπλων και σκευών  (Κ.Α. 10-7133.001),

β)υπηρεσίας απολύμανσης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου (Κ.Α. 15-6274.001).

 

2.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας μεταφοράς προσώπων (Κ.Α. 15-6413.)

 

3.Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :

α)προμήθειας πάνινων σάκων για την μείωση της πλαστικής σακούλας (Κ.Α. 20-7135.019),

β)προμήθειας υλικών (λαμπτήρες κ.λ.π.) για την συντήρηση δημοτικού ηλεκτροφωτισμού Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας (Κ.Α. 20-6662.005).

 

4.Έγκριση δαπάνης - Διάθεση πίστωσης δημοτικού προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:

α)υπηρεσίας συντήρησης της ηλεκτρικά ανυψούμενης μπαριέρας και προμήθειας  ανταλλακτικών  (Κ.Α. 30-6262.006),

β)εκπόνησης μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων Αγ. Γεωργίου - Αγ. Φανουρίου - Οσίου Παταπίου - Νταμαρίου - Νεκροταφείου - Χαρβατίου - Αγ. Κυριακής (Κ.Α. 30-7413.036),

γ)υπηρεσίας συντήρησης – επισκευής κλιματιστικών, καυστήρα & κεντρικών θερμάνσεων δημοτικών καταστημάτων (Κ.Α. 30-6265.010).

 

5.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση:

α)προμήθειας υλικών συντήρησης συντριβανιών (Κ.Α. 35-6662.004),

β)προμήθειας υλικών συντήρησης αντλιοστασίων Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας (Κ.Α. 35-6662.003),

γ)προμήθειας χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά  κ.λ.π. )(Κ.Α. 35-6633),

δ)υπηρεσίας καθαρισμού και αποψίλωσης περιαστικών δασών (Κ.Α. 35-6262.004),

ε)υπηρεσίας ασφάλειας και επιτήρησης Αλσυλλίου στη θέση ΄΄Λιάντρο΄΄ στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (Κ.Α. 35-6117.001),

 

6.Έγκριση δαπάνης  - διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων του Δήμου και του νομικού του προσώπου (Κ.Α. 15-6481.001, 15-6063.001, 20-6063.001, 30-6063.001, 35-6063.001, 45-6063.001).

 

7.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης επί αιτήματος για εξωδικαστικό συμβιβασμό μεταξύ Δήμου και τρίτου.

 

8.Διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί αίτησης ακύρωσης Θώδη Άννας και λοιπών εννέα (9) κατά Δήμου.