Ο ΑΠ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ - ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ.

korinthosnews  | 

Tην 26/06/2017 πραγματοποιηθήκαν αρχαιρεσίες
για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου της Τοπικής Διοίκησης

Την 27/06/2017 συνήλθε το Δ.Σ. στην έδρα της Τοπικής Διοίκησης
σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτήθηκε σε σώμα κατόπιν ψηφοφορίας
ως κατωτέρω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ Απόστολος. 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/Δ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΟΥΒΙΚΑΣ Γεώργιος . 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ
Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΡΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος. 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/Δ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Γ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΚΑΛΟΣ Δημήτριος. 
Γ.Ε.Ε. Δ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος .
Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΑΝΑΠΛ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Κων/νος . 
Α.Τ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Παναγιώτης. 
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ/Δ.Α. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑ ΜΑΝΤΗΣ Νικόλαος. 
ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΑΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΗ Αγγελική 
Α.Τ. ΞΥΛ/ΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ