ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

korinthosnews  | 

Σήμερα Τετάρτη 27 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα  
θα συνεχιστεί η από 26/11/2019 διακοπείσα συνεδρίαση
(εξ αναβολής της από 25/11/2019 συνεδρίασης)
:

 

            1.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού
για το έτος 2020.

 

            2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων - εξόδων
δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019 (Γ' τρίμηνο).

 

            3.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού
τρέχοντος έτους (13η).

 

            4.Διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στο Λουτράκι.

 

            5.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II
που αφορά "Εκπόνηση μελετών & υλοποίηση μέτρων
& μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας"
(Πρόσκληση VIII).

 

            6.Παραχώρηση ή μη χρήσης χώρου του Πάρκου Δεξαμενής
στον Σύλλογο Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου - Περαχώρας.

 

            7.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας,
για το σχολικό έτος 2020 - 2021.

 

            8.Χορήγηση ή μη στην ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
άδειας εμφιάλωσης και εμπορίας νερού για το έτος 2020.

 

            9.Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 113/2018 Α.Δ.Σ.,
αναφορικά με τη διαχείριση παγίας προκαταβολής.

 

            10.Μετατόπιση στύλου ΔΕΔΔΗΕ στην πλατεία Παυσανία Σχοίνου.

 

            11.Ηλεκτροδότηση πίλαρ στην πλατεία Παυσανία Σχοίνου.

 

            12.Ηλεκτροδότηση πίλαρ φωτεινής σηματοδότησης
στον Κόμβο Νέου Λυκείου Λουτρακίου.

 

            13.Χορήγηση ή μη στον ΡΑΛΛΗ Αντώνιο άδειας εγκατάστασης
& λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών εντός του παραλιακού πάρκου Λουτρακίου,
περιορισμένης διάρκειας. Καθορισμός ύψους τέλους κατάληψης
κοινοχρήστου χώρου & εγγυητικής επιστολής.

 

            14.Έγκριση ή μη, κατά παρέκκλιση,  κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Β
επί δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου στον οικισμό "Καλαμάκι"
της Κοινότητας Ισθμίας,  εντός ορίων ζώνης κατοικημένης περιοχής,
στις εγκαταστάσεις της υφιστάμενης βιομηχανίας
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΑΣΤ. ΜΟΥΡΙΚΗΣ Α.Ε.  

 

            15.Έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής  οδού
στις εγκαταστάσεις της υφισταμένης βιομηχανίας ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΙΛΗ Α.Ε.
στην εκτός σχεδίου περιοχή "Κεσίμια" Κυρα - Βρύσης της Κοινότητας Ισθμίας.

 

            16.Έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής  οδού
στις εγκαταστάσεις   της εταιρείας PAPER GRAPPH – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Α.Ε.
στην περιοχή "Καρμπουνάρι" Λουτρακίου.

 

            17.Έγκριση ή μη εισόδου - εξόδου οχημάτων επί  αγροτικής  οδού
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
στην περιοχή "Καρμπουνάρι" Λουτρακίου.

 

            18.Χορήγηση ή μη θέσης στάθμευσης ΑμεΑ
Επί της οδού Σολωμού 40 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος.Την ΤΕΤΆΡΤΗ 27 Νοεμβρίου στις 6,30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί
η συνεδρίαση του ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) σε τακτική συνεδρίαση,
για συζήτηση και λήψη Απόφασης
στα κατωτέρω 8 θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου, έτους 2020.

 

            2.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.ι.δ. Δήμου μας
“Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων”.

 

            3.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ.
“Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων”.

 

            4.Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. Δήμου μας
“Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων”.

 

            5.Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 136/2019 Α.Δ.Σ.
περί απευθείας αγορά ακινήτου στο Λουτράκι.

 

            6.Αλλαγή ή μη του χώρου φιλοξενίας εκθεμάτων της Άννας Συνοδινού.

 

            7.Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την παραχώρηση χώρου
ως φορολογικής έδρας στην ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 1965" 
στα πλαίσια του προγράμματος LOUTRAKI PLUS.

 

            8.Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Δήμου μας
για επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

    Θυμής Φίλιππας