ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Την Δευτέρα η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

korinthosnews  | 

Την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί
η συνεδρίαση του ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) σε τακτική συνεδρίαση,
για συζήτηση και λήψη Απόφασης
στα κατωτέρω 21 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

           

              1.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και καθορισμός των θέσεων που αυτός θα τηρήσει στη  Γενική Συνέλευση  της ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α., όποτε αυτή λάβει χώρα, στο παρακάτω θέμα:

  • Έγκριση του ισολογισμού μετασχηματισμού της Κ/ξίας "Τουριστική  Λουτρακίου Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε.) - ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ Α.Ε. & ΚΛΑΜΠ ΟΤΕΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε." της 31ης Αυγούστου 2018.

 

              2.Απευθείας αγορά ακινήτου στην περιοχή “Άσπρα Χώματα” Λουτρακίου.

 

              3.Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019 και εφεξής.

 

              4.Αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και εφεξής.

 

              5.Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2019 και εφεξής.

 

              6.Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης  για το έτος 2019 και εφεξής.

 

              7.Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών νεκροταφείου  για το έτος 2019 και εφεξής.

 

              8.Αναπροσαρμογή ή μη των  τελών κοινοχρήστων χώρων περιπτέρων  για το έτος 2019 και εφεξής .

             

              9.Γνωμοδότηση για άρση ή μη απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Θώδη Κων/νου στα Ο.Τ. 346-387-388 & Κ.Χ. ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου (περιοχή "Λειβαδάκι").

 

              10.Γνωμοδότηση περί μεταβολών ή μη σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου μας, για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

              11.Αποδοχή ένταξης & χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) της Πράξης "Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων". Ορισμός υπευθύνου και υπολόγου διαχειριστή της Πράξης.

 

              12.Αποδοχή ένταξης της Πράξης "Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση πεζοδρόμων στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων" στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και των όρων της χρηματοδότησής της. Ορισμός υπεύθυνου & υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

 

              13.Αποδοχή ένταξης της Πράξης "Αναβάθμιση διαμόρφωσης δημοτικού πάρκου στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων" στο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και των όρων της χρηματοδότησής της. Ορισμός υπεύθυνου & υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης. Εξουσιοδότηση Δημάρχου.

 

              14.Αποδοχή ποσού #95.220,00# € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2018) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (9η, 10η, 11η & 12η  κατανομές 2018).

 

              15.Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. "Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων"

             

              16.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

              17.Έγκριση επέκτασης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Κ. Ισθμίας..

 

              18.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

 

              19.Εξέταση αιτήματος για παροχή κοινωφελούς εργασίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων.

 

              20.Χορήγηση ή μη στην κα ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Παρασκευή άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν του υπό ίδρυση εργαστηρίου της, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου στην Κυρα - Βρύση Ισθμίας.

 

              21.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αυστρία, το χρονικό διάστημα 19-21/11/2018, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού για τα Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας έτους 2018.

                                         
     
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                    

                                                 ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτης