ΛΟΥΤΡΑΚΙ: Ειδική ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

korinthosnews  | 

Την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου στις 5,30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί
η Ειδική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι)  σε τακτική συνεδρίαση,
για συζήτηση και λήψη Απόφασης
στο κατωτέρω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

            1.Έγκριση δημοτικού προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένων           
Πλαισίων Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου και των ν.π.δ.δ. αυτού,
οικονομικού έτους 2018.