ΛΟΥΤΡΑΚΙ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

korinthosnews  | 

Την Δευτέρα 16 Ιουλίου στις 6.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί
η Ειδική συνεδρίαση του ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι)  σε τακτική συνεδρίαση,
για συζήτηση και λήψη Απόφασης
στα κατωτέρω 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

          

 1. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών νεκροταφείων για το έτος 2018 & εφεξής.

 

 1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών (1ος και 2ος τμηματικοί προϋπολογισμοί της 58/2017 μελέτης).

 

 1. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: "Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας".

 

 1. Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: ‘’Κατασκευή πλατείας     Παυσανία στο  Σχοίνο’’.

 

 1. Λήψη Απόφασης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι.

 

 1. Μετατόπιση ή μη ρολογιού - καθιστικού ευρισκομένου στο Λουτράκι.

 

 1. Διαγραφή ή μη απαιτήσεων κατά του Δήμου, λόγω παραγραφής τους.

 

 1. Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου.

 

 1. Κατανομή ποσού #23.805,00#€ (11η  δόση έτους  2014), #23.805,00#€ (1η δόση έτους 2015) &  #12.390,00# € (μερικό ποσό 2ης  δόσης έτους 2015), από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

 

 1.  Κατανομή ποσού #7.192,00#€ από χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. για την επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων» ( μερικό υπόλοιπο 3ης δόσης  έτους 2011).

 

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016.

 

 1. Ορισμός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του καθώς και τοπικών φορέων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για τη διετία 2018 - 2020 (από 1/9/2018 έως και 31/8/2020).

 

 1. Χορήγηση ή μη στην κα ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Κων/να άδειας απότμησης πεζοδρομίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας της επί της οδού Λουτρακίου 231 στο Καλαμάκι Ισθμίας.

 

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" (αρ. μελ 1/2013).

 

 1. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών νεκροταφείου, έτους 2017, στη Δ.Κ. Λουτρακίου - Περαχώρας.

 

 1. Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων & επαναβεβαίωσή τους.

 

 1. Λήψη καταρχήν απόφασης περί ονοματοδοσίας οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας.

 

 1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου & Αντιδημάρχων εκτός έδρας (μηνός Αυγούστου 2018). Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης.